⌭Privacy& Disclaimer

Privacy and Disclaimer

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website saffraanshop.com. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Eigendom

Deze website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van saffraanshop.com en WALLE&SHAHROKNI V.O. F.. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WALLE&SHAHROKNI V.O. F.

Klachten, opmerkingen, inbreuk

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u een e-mail sturen naar info@saffraanshop.com

saffraanshop.com Privacy Policy

De website saffraanshop.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de producttransacties goed, eerlijk en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De website saffraanshop.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de producttransacties.

Meerderjarigheid

Door gebruik te maken van onze website saffraanshop.com  geef je aan dat je of meerderjarig bent of de toestemming van een verantwoordelijke ouder of andere verzorger hebt.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op ieder moment aan te passen.

 Handelsnaam saffraanshop.com

saffraanshop.com is een handelsnaam van WALLE&SHAHROKNI V.O. F..

 

Saffraanshop.com, gevestigd Vlietweg 15
2266 KA Leidschendam
Email
info@Saffraanshop.com, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:

Saffraanshop.com, gevestigd Vlietweg 15
2266 KA Leidschendam
Email
info@Saffraanshop.com
F.shahrokni is de Functionaris Gegevensbescherming vanSaffraanshop.com. Hij is te bereiken via info@Saffraanshop.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Saffraanshop.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Saffraanshop.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor het primair uitvoeren van werkzaamheden
Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Saffraanshop.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Saffraanshop.com) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Saffraanshop.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Met als reden:

Voor het primair uitvoeren van werkzaamheden
Het afhandelen van betalingen
Verzenden van onze digitale nieuwsbrief en/of fysieke mailing
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij je af te leveren

Delen van persoonsgegevens met derden
Saffraanshop.com verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Saffraanshop.com gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Saffraanshop.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Saffraanshop.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Saffraanshop.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons>

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Saffraanshop.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Saffraanshop.com